Drumfanfare Willem Tell uit Silvolde en Drumfanfare St.Remigius geven een mooi concert.
De drumfanfare van het Gilde heeft samen met de drumfanfare van schutterij Willem Tell uit Silvolde een mooi concert verzorgd in het verenigingsgebouw van het Gilde.
Ondanks de zeer slechte weersomstandigheden kwamen de leden van Willem Tell met de auto uit Silvolde naar Duiven om hun beste been tje voor te zetten.
Dit werdt door het aanwezige publiek zeer gewaardeert.
Na het concert was er nog tijd voor een lunch voor de muzikanten voordat men verder ging met met de kerstbingo.
Ook daarbij bleven veel leden van Silvolde zitten,zij gingen ook met verschillende prijzen terug door de sneeuw naar Silvolde.
Langs deze weg willen we daarom de drumfanfare van Willem Tell uit Silvolde dan ook zeer hartelijk bedanken voor hun medewerking en gezelligheid tijdens deze dag.

bestuur en leden van Gilde St.Remigius.