Gilde biedt vrijwilligers een boerenavond aan.
Het gilde heeft zijn vrijwilligers getrakteerd op een boerenavond met meewerking van "de Gebroeders".
Het was een beregezellige avond waarvan veel mensen hebben genoten.
Kijk naar de foto's.Hierbij willen wij allen die aan de organisatie van deze avond hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken voor hun inzet.